אסתר המלכה

הדמות המרכזית של מגילת אסתר שבתנ"ך . אשתו היהודיה של אחשוורוש מלך פרס 464-483 ) לפני סה"נ . ( לפי המסופר במגילה הצילה אסתר את עמה מכיליון בהתערבותה אצל המלך . מסופר עליה שנבחרה למלכה בגלל יופיה . אין ידיעות עליה ממקורות חוץ מקראיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור