אסרו־חג

היום שלמחרת כל אחד משלושת "הרגלים — פסח , שבועות וסוכות . מקורו בכתוב בתהילים "אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח" ( קיח , כז . ( ודרשו פסוק זה : איסרו וקישרו את החג לבל יעזוב , כלומר : הוסיפו לו יום אחד . ביום זה נוהגים קצת בחגיגיות ומרבים באכילה ובשתייה . משקל מיוחד יש _לאיסרו חג שבועות . שכן בימים שבית המקדש היה קיים , אס חל שבועות בשבת חיו עולי רגלים מקריבים קרבנותיהם ביום זה , לקיים מיצוות הקרבת קרבן הראייה . אז היו קוראים לו "יום טבוח . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור