אספת הנבחרים

המוסד העליון של יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדאט הבריטי . בחירות ראשונות נערכו באפריל 1920 ולאחר מכן ב , 1926 ב 1931 וב . 1944 האסיפה החליטה כי היא : "המוסד העליון לשיפור ענייניו הציבוריים הלאומיים של העם העברי _בארץ ישראל ונציגתו היחידה כלפי פנים וכלפי חוץ . " רק בשנת 1928 פירסמה ממשלת המנדאט את האישור והתקנות הממשלתיות שקבעו כי אסיפת הנבחרים היא הגוף הנבחר על ידי חברי " כנסת ישראל" ולה סמכויות אוטונומיות בתחומי החינוך , העזרה הסוציאלית והרבנות . תחילה היה מספר חבריה 71 והוא עלה לבסוף עד . 171 מתוכה נבחר "הוועד הלאומי , שהוציא לפועל את החלטותיה . הפסיקה לפעול עם הקמת המדינה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור