אספה מכוננת

( א ) גוף מייצג של יהודי ארץ ישראל עם כיבוש הארץ בידי הבריטים במלחמת העולם הראשונה . האסיפה נתכנסה בשנת 1918 לשם הקמת נציגות של היישוב היהודי . תחילה השתתפו בה רק תושבי דרום הארץ , שנכבש ראשונה מן התורכים . נבחר ועד זמני ליהודי הארץ . באספה השנייה השתתפו גם יהודי ירושלים . נתגלע ויכוח על זכות הבחירה לנשים . האסיפה המכוננת השלישית הכריעה בעד הענקת זכות הבחירה לנשים . בשנת 1920 הוסב שמה "ל"אספת הנבחרים . " ( ב ) על פי החלטת מועצת המדינה הזמנית נתקיימו בישראל ב 25 בינואר 1949 הבחירות לאסיפה המכוננת הראשונה . מושב הפתיחה נתקיים בירושלים בט " ו בשבט , תש " ט . ( 14 . 2 . 1949 ) הוחלט כי האסיפה המכוננת תיקרא "הכנסת ראשונה" ובית המחוקקים של מדינת ישראל יקרא בשם כנסת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור