אסמכתא

שימוש בפסוק מן המקרא כסיוע לקיים הלכה ידועה . דרך משל : הלכה למשה מסיני שאשה פטורה ממצוות סוכה , אך הוסיפו לכך אסמכתא מן הפסוק : "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות " ( ויקרא כג , מב ) אזרח — ולא אזרחית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור