אנס

הכרח , המביא את האדם לעשות מעשה נגד רצונו , או מונע אותו מלעשות דבר שביקש לעשות . לפי ההלכה "אונס רחמנה פטריה , " כלומר התורה פוטרת את האנוס מאחריות או ממתן דין על מה שעשה מתוך אונס . אך בשלושה דברים פסקו שעל האדם למסור את נפשו ולא להיכנע בהם לשוס כפייה : גילוי עריות , שפיכות דמים ועבודה זרה , בשלושה אלה ייהרג ואל יעבור .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור