אני מאמין

פתיחה לכל אחד "מי " ג עיקרי האמונה שנוסחו בתמצית על פי העיקרים שקבע הרמב " ם בהקדמתו לפירוש המשנה בפרק "חלק , " הפרק העשירי במסכת סנהדרין . נתקבלו בישראל כיסוד הדת והם נדפסים בסידורי התפילה לאחר תפילת שחרית ( בנוסח אשכנז וספרד . ( נוסח מקוצר מצוי בסידורי התפילה של עדות המזרח . יש שנוהגים לאמרו מדי יום ביומו . בשירת "אני מאמין בביאת המשיח " בפיהם הלכו יהודים רבים למוות במחנות ההשמדה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור