אנטישמיות

מונח מודרני לציון שנאת ישראל . שנאה זו קדומה כשלעצמה והיא קיימת מאז נתגבשה בישראל תודעת הייחוד הדתי והלאומי ומאז בא ישראל במגע עם תרבויות זרות שטענו לעליונות עליו . האנטישמיות נתגבשה בצורות שונות בכל תקופה ותקופה . ברם מראשיתה כבר איפיין אותה הרצון לדחוק את רגלי היהודים מן החברה הסובבת אותם , לזלזל בתרבותם ולפגוע בדתם ובתכונותיהם האישיות , ולעתים קרובות גם להשמידם פיזית . שורשיה הרעיוניים של האנטישמיות המודרנית הם : ( א ) הדגשת היסודות הלאומיים שבחיי האומות האירופיות — מוצאן המשותף וייחודן הדתי והתרבותי בעבר — והדגשת זרותם של היהודים . ( ב ) הדגשת הניגודים החברתיים בחברה האירופית וזיהויים של היהודים עם מעמד הבורגנים . ( ג ) הניסיונות להסביר את הניגודים החברתיים בחברה המודרנית במושגים של מלחמת קיום והבדלים גזעיים . מכאן הדגשת השוני בין אדם לזולתו על סמך מוצאו הגזעי כגורם יציב שאינו ניתן לשינוי , והמסקנה שהיהודים אינם ניתנים לשינוי או לתיקון . ואלה שורשיה החברתיים של האנטישמיות המודרנית ; ( א ) השלמת תהליך האמנציפאציה של היהודים במדינות אירופה המערבית והמרכזית , שעורר אותם לתבוע את שיתו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור