אנדרוגינוס

אדם שיש לו סימני זכר ונקבה כאחד ( מיוונית : אנדרוס = גברו גינוס = אשה . ( יש דעה שאנדרוגינוס הוא ברייה לעצמה אולם חכמים "לא יכלו להכריע עליו אם איש הוא אם אשה הוא " ( תוספתא ביכורים ז , א . ( אם איש הוא חלות עליו ההלכות של גבר , ואם אשה — של אשה . חכמים דנים בארבע אפשרויות כיצד לראותו , וקבעו מה דינו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור