אנא בכח

תפילה המיוחסת לרבי נחוניה בן הקנה . בנוייה משבעה בתים בני שש תיבות , שבעה כנגד שבעת ימי השבוע ומ " ב תיבות כנגד שם ה י בן מ " ב אותיות . נאמרת בכל נוסחי התפילה בתפילת השחר לפני פסוקי דזימרא . יש שאומרים אותה לפני " לכה דודי " בקבלת שבת ( אשכנזים ) ויש שאומרים אותה לאחר ספירת העומר . הקבלה המעשית ראתה בתפילה זו סגולה , ומצאה הרבה רמזים כגון : קר " ע שט " ן שהן האותיות הפותחות את המילים שבבית השני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור