אמ"ת

( א ) ראשי תיבות של שלושה ספרים ב " כתובים : " איוב , משלי , תהילים . טעמי הקריאה שלהם שונים מן הטעמים של שאר ספרי המקרא . ( ב ) ראשי תיבות של שלוש המדינות אלג י יריה , מארוקו , תוניסיה , הסמוכות זו לזו בצפון אפריקה . הן קרובות זו לזו מבחינת הלשון והתרבות . _קהילותיהן מהוות יחידה אחת במנהגיהן המשותפים ובאורחות החיים בבית ובבית הכנסת . ( ג ) אותיות המסמנות את רשימת "המערך לכנסת החל מן הבחירות לכנסת השביעית . זהו צירוף של סימני שלוש מפלגות הפועלים המרכיבות את המערך : א = מפא " י ( מפלגת פועלי ארץ ישראל ,- ( מ = מפ " ם ( מפלגת פועלים מאוחדת ;( ת = אחדות העבודה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור