אמריקה הלטינית (דרום אמריקה)

במאות הט"ז-הי יץ , בתקופה הקולוניאלית , נאסר על יהודים להיכנס לשטחי דרום אמריקה שבשליטת ספרד . אלה מהם שהצליחו להיכנס , בעיקר בדרכים לא חוקיות , היו "נוצרים חדשים " " ) אנוסים . ( גם כמה מאנשי ציוותו של קולומבוס היו אנוסים , אולם לאחר מסעו אסרו השליטים הקתולים על האנוסים ועל צאצאיהם את הכניסה אל השטחים האמריקניים שבשליטתם . למרות ההגבלות , נכנסו חלק מהם ל"עולם החדש , " בזרם מתמיד , עד למחצית המאה הי " ז . ב " ספרד החדשה" הוקמו סניפי האינקוויזיציה , ועד לסוף תקופת הקולוניאליזם הועלו על המוקד "כופרים " רבים ובהם גס מן האנוסים . למרות שרדפו אותם , בלטו האנוסים בחיי המסחר ובמלאכה ואף במוסדות השילטון , ותרמו רבות לפיתוחה של אמריקה הלטינית . בד בבד עם התנערות היבשת מן הכיבוש הספרדי במחצית הראשונה של המאה הי"ט , נעלמו מהיבשת מוסדות האינקוויזיציה . התנועות "לאמנציפאציה דתית ופוליטית שפעלו בדרום אמריקה השפיעו גם על היישוב היהודי . בשנות השמונים של המאה הי"ט לא הוטלו על היהודים הגבלות מדיניות או דתיות מחמירות , והם הקימו את מוסדותיהם הראשונים ביבשת . בעשורים שלאחר עצמאות מדינות היבשת היגרו לשם ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור