אמנציפציה

במשמעה המקורי פירושה הקניית זכויות חירות מלאות לעם או לציבור . את תולדות האמנציפאציה ליהודים ניתן לחלק לשלוש תקופות : צעדים ראשונים — 1740 : ( 1790-1740 ) באנגליה פורסם חוק שהיקנה אזרחות ליהודים שבמושבותיה באמריקה . — 1781 כתב הסובלנות של הקיסר יוסף השני באוסטריה , אשר הוסיף זכויות ליהודים . — 1787 החוקה האמריקאית ביטלה כל אפליה דתית . התקופה העיקרית — 1791 : ( 1920-1790 ) במהפכה הצרפתית קיבלו היהודים "זכויות אדם ואזרח . " מאז הוענק שיוויון זכויות ליהודי ארצות אירופה השונות בזו אחר זו : הולנד , ( 1796 ) בלגיה 1 _) ג , ( 18 דניה , ( 1849 ) אנגליה , 11858 ) אוסטריה הונגריה , ( 1867 ) איטליה המאוחדת , 11870 ) גרמניה המאוחדת , ( 1871 ) שווייץ . ( 1874 ) בשנת 1878 היתנה קונגרס ברלין את ההכרה בעצמאותן של מדינות חדשות באמנציפאציה . כך זכו יהודי _הבלקאן בזכויות שוות . במהפכת 1917 קיבלו יהודי רוסיה זכויות , אם כי לא הוכרו כלאום . ליהודי רומניה הוענקו זכויות שוות בשנת . 1919 נסיגה : ( 1945-1920 ) חוקי האמנציפאציה לא עמדו בפני גלי האנטישמיות , שהלכו וגאו בראשית המאה העשרים . לאחר עליית הנאצים לשל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור