אמהות

כינוי לארבע אימהות האומה : שרה , רבקה , "רחל ולאה , נשותיהם של שלושת האבות : אברהם יצחק ויעקב . לכל אחת מהן נוהגים להוסיף את הכינוי ; אימנו . דמותן של האימהות עומדת לישראל בכל עת צרה וצוקה , והן משמשות סמל ומופת לכל בנות ישראל . הן נזכרות בתפילות ובתחינות רבות . שרה , רבקה ולאה נקברו במערת המכפלה ואילו רחל בדרך בית לחם . רחל אף נזכרת בנבואתו של ירמיהו הנביא ( לא , יד-טז ) כאם שמבכה את בניה ההולכים בגלות . לסוף מובטח לה . "מנעי קולך מבכי ... ושבו בנים לגבולם . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור