אלפסי, ר' יצחק (רי"ף)

. 1103-1013 מגדולי הפוסקים . חי בפאס שבמארוקו , ומכאן כינויו . העמיד שם תלמידים הרבה . בשנת 1088 נאלץ לברוח לספרד בשל טעמים לא ברורים . השתקע בעיר אליסאנה . נודע כגדול הדור , וקהילות מכל התפוצות היו שולחות אליו שאלות . פסקי ההלכה שלו באים בספרים ובתוך ספרי מחברים אחרים . בחיבורו הגדול "ספר ההלכות " קיבץ ומיצה את ההלכות המעשיות , המפוזרות במסכתות ההלכתיות שבתלמוד , עם שהוא נושא ונותן בדברי קודמיו ומציע את הסבריו שלו לדברים . זהו המפעל הראשון שלוקטו בו ורוכזו בו הפסקים , והוא משמש בסיס לכל הפוסקים שבאו אחריו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור