(ר' ) אלעזר (בר' יהודה) מגרמיזא (רוקח)

1165 בקירוב . 1238- מגדולי חסידי אשכנז , מקובל , פייטן ופוסק . נולד במגנצא ונפטר בוורמס ( גר _1 ? יזא . ( צאצא למשפחת קלונימוס הנודעת , שעברה מאיטליה לאשכנז דורות אחדים קודם . למד תורה אצל אביו ר י יהודה בן קלונימוס , אצל ר י יהודה החסיד בעל "יספר החסידים " ואצל אחרים . לבד מגדלותו בתורה ובקבלה עסק גם במדע . היה בקי במקצועות המדע בתקופתו , בתכונה ובאלכימיה . העמיד תלמידים הרבה . החשובים שבהם : ר י יצחק בר ' משה מווינה בעל "אור זרוע " ור י מנחם אקוילאה , שעסק במזיגת שיטות הקבלה של חסידי אשכנז ושל ספרד . ר י אלעזר חיבר ספרים רבים . המפורסם , שעל שמו הוא קרוי , הוא "ספר הרקח . " גם נותרו חיבורים משלו בכתב יד . הוא שהוציאו את תורת הקבלה האשכנזית לרשות הרבים והביא , להתפשטותה ע " י חיבוריו הרבים . מסכת חייו של ר י אלעזר היתה שלשלת של פגעים ואסונות . בפרעות שעשו הגויים במגנצא נרצחו לעיניו אישתו ושתי בנותיו . בנו נפצע באורח אנוש ואף הוא עצמו נפגע . הוא כתב קינה מיוחדת לזכר אישתו ובנותיו . כן חיבר קינות וסליחות המעלות את שאירע בימיו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור