אל נורא עלילה

פיוט הפותח את תפילת נעילה ביום הכיפורים . מחברו — משה אבן עזרא ( ספרד , המאה הי " ב . ( בא במחזורי התימנים ועדות המזרח אך לא במחזורי האשכנזים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור