אל מלא רחמים

תפילה שאומרים בני עדות אשכנז לעילוי נשמת הנפטר ולמנוחתה בגן עדן . נאמרת לאחר הקבורה , ביום הזיכרון ובימים שאומרים בהם תפילת "יזכור בבית הכנסת . מזכירים בה את שם הנפטר או הנפטרת ונודרים לצדקה לעילוי נשמתם . אצל עדות המזרח נהוגות תפילות "השכבה לגבר ו י רחמנא י לאשה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור