אלכסנדר ינאי (יונתן)

מלך וכוהן גדול "חשמונאי בשנים 76-103 בקירוב לפני סה " נ . בנו של _יוחנן הורקנוס . לוחם וכובש . פעולותיו העיקריות היו הרחבת שילטון יהודה על איזור רצועת החוף , מן הכרמל עד נחל מצרים , החייאת הימאות היהודית , הגדלת חלקם של היהודים במסחר הבינלאומי וחיזוק השפעתם הדתית והתרבותית . כבש גם את מרביתו של עבר הירדן , שרק חלק קטן ממנו היה קודם לכן בידי יהודה , ואת מקורות הירדן . התגבר על פלישות המלכים השכנים של קפריסין , סוריה וארץ הנבטים שבדרום עבר הירדן והנגב . אף כי נחל כמה תבוסות בשדה הקרב הוסיף להילחם עד שהשיג את מבוקשו . כיבושיו היו מלווים מפעלי התיישבות והתנחלות בשטחים הכבושים על ידי הפניית עודף האוכלוסיה היהודית אליהם . באזורים מדבריים שהתקשה לבצרס על ידי התיישבות בנה מבצרים חזקים , כגון אלכסנדריון ממערב לירדן ומכוור ממזרח לים המלח . פעולותיו כלוחם , כובש ומיישב , עוררו בו להיטות לריכוז סמכויות השילטון עד כדי דיקטטורה צבאית שדיכאה בתקיפות כל התנגדות בלי להתחשב ברגשות האוכלוסיה . צורת המימשל שהנהיג , התנהגותו האישית והאווירה ששררה בחצרו , שהלכו ודמו לנוהג השליטים היווניים השכנים שנלחם בהם ,...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור