אלישע בן שפט

נביא במלכות ישראל הצפונית במחצית השנייה של המאה הטי לפני סה " נ , בימי יהורם בן אחאב ואחריו . תלמידו המובהק של "אליהו הנביא וממשיך דרכו . בימיו פחתה אמנם עבודת הבעל בישראל אבל לא בטלה לגמרי , ולפיכך היתה צריכה פעולתו של אליהו המשך והשלמה . מסיפורי המקרא על אודותיו מצטיירת דמות של איש תקיף בדעותיו ואמיץ במעשיו שאינו נרתע מלמלא כל שליחות שהוטלה עליו . כמו מורו אליהו ראה אף הוא את הקניין הנעלה של האומה בטהרת האמונה בה י ואת המלחמה למענה כתכלית חייו . היה מעורה בחיים המדיניים של זמנו ועמד מקרוב על המאבק הפנימי _לשילטון שהתחולל אז בישראל . יחסיו עם המלך יהורם היו בדרך כלל מתוקנים ולעתים קרובות אף הדריך את המלך בעצותיו אולם אחר כך סייע בהפלת שושלת עמרי בישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור