אלילות

הכינוי הכללי לדתות עמי קדם שהאמונה הישראלית נאבקה בהן . המייחד את האלילות הוא האלהת תופעות טבע ; ריבוי אלים ואלות , הממונים על תפקידים או על שטחים מסויימים ; כפיפות האלים עצמם למערכת חוקים ותלותם בחומר ; מיתולוגיות המתארות את תולדות האל וגורלו,- זיקת האלים לפעולות גשמיות כגון אכילה ושתייה , פרייה ורבייה , מלחמות וכל כיוצא באלה ; קיום יסוד דמוני בהוויה ; אפשרות לזכות בחסדי אל זה או אחר על ידי פעולה פולחנית או מאגית . מאבק אמונת הייחוד הישראלית נגד הפולחן האלילי היה קשה וממושך . בספרות המקראית נחשבת הסטייה האלילית של ישראל בתקופת השופטים והמלוכה לחטא היותר קשה של העם . החדרת האמונה באל אחד ועקירת האלילות היתה מטרתם המרכזית של נביאי ישראל . גם היום עדיין קיימות צורות שונות של אלילות בכמה תרבויות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור