אליהו הנביא

אליהו התישבי , הנביא בן הגלעד , ניבא בימי יאחאכ ואיזבל , במאה התשיעית לפני סה " נ . דמות מקודשת בעיני העם . חותם פעולתו הנבואית הוא הקנאה לה ' והמלחמה באלילות . התייצב בעוז רוח נגד אחאב , כשהלה ביקש לטפח את פולחן הבעל , אלוהי צור . היה עשוי ללא חת . שהה במדבריות ובמקומות שוממים הן מחמת רדיפות וחן מחמת נטייתו להתבודדות , אולם היה חוזר פתאום כל אימת שהשעה חייבה זאת . כך הוכיח את אחאב על שגזל את כרם נבות : "הרצחת וגם ירשת '" משח את חזאל למלך על ארם ואת יהוא בן נמשי למלך ישראל . התווכח עם נביאי הבעל במעמד הר הכרמל ולימד כי "ה י הוא האלהים . " המקרא מספר על ניסים שנעשו לו : עורבים כילכלוהו בעת ששהה במחבואו ; החיה ילד מת ; עצר את הגשם ; עלה בסערה השמימה , בימי הנביא מלאכי כבר רווחה האמונה שאליהו ישוב ויופיע לפני בוא יום ה י שבאחרית הימים . דמותו הפכה לממשות חיה בשביל העם ואגדות רבות נארגו סביבו : כפעם בפעם הוא הופיע לסכל עצת אויבי ישראל ולהצילם מידם ; להשיב על שאלותיהם של חכמים ולגלות להם נצורות התורה ; עומד לימין עניים בדחקם . בכמה עדות בישראל בסדר ליל פסח , שישראל עתידים להיגאל בו , מוזגי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור