רוכן בית הכנסת "אלט־נוי שול‭."‬ מן המאה ה־4ו. פראג