אלט־נוי שול

בית כנסת בפראג בירת צ י כוסלובקיה . זהו בית הכנסת העתיק ביותר באירופה . בנייתו הושלמה בשנת . 1270 הוא קיים עד עצם ימינו ומשמש כאתר היסטורי בעיר . לגבי משמעות שמו יש כמה סברות , בגרמנית אלט נוי משמעם ישךחדש ( ישן , _311 = חדש = ט _0 ח . _( היו שאמרו שקודם היה לקהילה בית כנסת אחר , שהיה קרוי בית הכנסת הישן ( אלט שול ) ובית הכנסת החדש בא לומר שהוא נבנה אחריו . מסורת עממית אומרת שבית הכנסת נקרא "על תנאי , " לאמור שהוא ניבנה על תנאי , שכאשר יבוא משיח תעלה כל העדה ובית הכנסת שלה עמה לירושלים . "על תנאי " נשמע לאותם שאינם יודעים עברית כ " אלט נוי " וכך גם הרצל ששאב מכאן את השם לרומאן שלו " אלט נוי לנד . " משבעים חיבורים בתחומים שונים : פירושים לתנ"ך , הגהות על המשנה , תוספתא , "תלמוד בבלי וירושלמי , ביאורים על "ה " שולחן ערוך , " פירושים ל"זוהר , " כללי דקדוק , חיבורים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל , במתימאטיקה , באסטרונומיה ועוד . מרבית ספריו לא כתב הוא עצמו אלא נרשמו בידי תלמידיו והם גם שהוציאום לאור לאחר פטירתו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור