אלחריזי, ר' יהודה

אלחריזי , ר' יהודה ערבית על ספרות עברית , בטענה "כי לשוננו קצרה ומליצתה חסרה . " " תחכמוני " הוא כעין חיקוי לספרו הנודע של המשורר הערבי אל חרירי , ואלחריזי ביקש להוכיח כי אין העברית נופלת מן הערבית . מה גס שלדעתו אף הספר הערבי "ענייניו מלשון הקודש גזורים וכל משליו היקרים מספרינו לקוחים . " "תחכמוני , " כדוגמת ספרו של אל חרירי , כתוב בפרוזה מחורזת ונמלצת כמחרוזת סיפורים על מעשים מאלפים . את החומר לסיפוריו שאב מניסיונו העשיר ובעיקר מימי נדודיו ומסעותיו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור