אלול

השישי בחודשי השנה כשמונים אותם מניסן , והשנים עשר כשמונים אותם מתשרי . לפי קביעת תוכנים קדמונים מזלו של חודש אלול בתולה . שם החודש , כשאר שמות החדשים העבריים , הועלה מבבל . הוא נזכר בספר נחמיה ו , טו . חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות , לפי שבו מתחילים להתכונן לימים הנוראים . נוטריקון של אלול הוא ; אני לדודי ודודי לי . כל חודש אלול תוקעים בשופר לאחר תפילת שחרית כדי לעורר את העם לתשובה . בני עדות תימן וספרד נוהגים להשכים קום לאמירת סליחות כבר מראש חודש אלול . התימנים תוקעים בשופר תשר " ת ( תקיעה , שברים , תרועה , תקיעה ) אחרי הסליחות לפני תפילת שחרית . בני עדות אשכנז מאחרים את אמירת הסליחות עד לשבוע שחל בו ראש השנה . להלן כמה מהתאריכים והמאורעות החשובים שאירעו בחודש זה : א י — נפתח "הקונגרס הציוני הראשון בבאזל , תרנ"ז . ( 1897 ) פרצה מלחמת העולם השנייה , תרצ " ט 1 ) בספטמבר . ( 1939 ג י — נפטר הרב אברהם יצחק הכהן "קוק , ראש הרבנים לארץ ישראל , הוגה , סופר ומקובל , תרצ"ה . ( 1935 ) ח י — נוסד "המושב נהלל , מושב העובדים הראשון בארץ , תרפ " א . ( 1921 ) ט י — נתחדש היישוב העברי בירושלים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור