אלהי נצר

תפילה החותמת את תפילת העמידה ( שמונה עשרה . ( נאמרת לאחר הברכות האחרונות ולפני שהמתפלל פוסע ג י פסיעות לאחור . עיקרה בתלמוד ( מסכת ברכות יז ע " א ) ומחברה האמורא מר בריה דרבינא . שלא כמו הברכות שקדמו לה , עניינה של תפילה זו בקשות אישיות פרטיות שעיקרן בקשה לנצירת הפה מדיבורים רעים , ובקשה לסיוע בלימוד התורה ובקיום מצוותיה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור