אל ארך אפים

( א ) סליחה קצרה שאומרים אותה בימים שני וחמישי קודם הוצאת ספר התורה . נתחברה כנראה בימי הגאונים . עניינה בקשת ישועה ורחמים לעם ישראל . היא באה בשני נוסחים דומים ביותר . תימנים ובני עדות המזרח אומרים את שניהם . במנהג אשכנז אומרים את הראשונה ובנוסח ספרד החסידי אומרים את השנייה . ( ב ) פתיחה לשלוש עשרה מידות , הנאמרות לפני תחנון ובתוך הסליחות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור