אל אדון

פיוט קדום בתפילת "יוצר אור " בשחרית של שבת , מיוסד על סדר הא"ב . שיר תהילה לבורא העולם ולצבא השמים שתיקן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור