איר

השני כחודשי השנה כשמונים אותם מניסן , והשביעי , כשמונים אותם מתשרי . לפי קביעת תוכנים קדמונים מזלו של חודש אייר שור , שם החודש , כשמות שאר החודשים העבריים , הועלה מבבל . מקורו ככל הנראה מאכדית . מכונה במקרא ירח זיו ( מלכיס א , ו , א . ( חודש אייר הוא לעולם חודש חסר בן כ " ט יום . במשך כל חודש אייר סופרים את העומר ועד י " ח בו — הוא ל"ג בעומר — נוהגים קצת באבלות . בדורנו קיבל חודש אייר ערך מיוחד שכן נ ה י באייר תש " ח הוכרז על הקמת המדינה ובכ " ח בו שוחררה ירושלים במלחמת ששת הימים בשנת תשכ " ז . ( 19671 להלן כמה מהתאריכים והמאורעות החשובים שאירעו בחודש זה : ג י — שחרור צפת במלחמת העצמאות תש"ח . ( 1948 ) ה י — נכבש ונחרב גוש _עציון וכפר _עציון עלה בלהבות במלחמת העצמאות תש " ח . ( 1948 ) כניעת יפו במלחמת עצמאות תש " ח . ( 1948 ) • יום העצמאות — הוכרז על הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל , תש " ח . ( 1948 ) ו י — אושרו בסאן רמו הצהרת באלפור והמנדאט הבריטי על ארץ ישראל . הרברט סמואל נתמנה הנציב העליון הראשון , תר " פ . ( 1920 ) החלה הפלישה הערבית של מדינות ערב למדינת ישראל , תש " ח 15 ) במאי ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור