איסרליש, ר' משה (הרמ"א)

1525 בקירוב . 1572- מגדולי הפוסקים האחרונים . נולד בקראקוב שבפולין , ובמדינה זו חי ופעל . בזכות כשרונותיו הנדירים וידיעותיו המופלגות בתורה נתמנה בגיל צעיר לדיין וראש הישיבה . היה בקי גם בקבלה , בפילוסופיה , באסטרונומיה ובהיסטוריה . חיבר את הספר "דרכי משה " כנגד ה " בית יוסף , " חיבורו של רבי יוסף _ קארו על ארבעת הטורים . בעוד רבי יוסף קארו מתבסס על פסקיהם של חכמי ספרד ושם לו לקו לפסוק _ כרי " ף _ וכרמב " ם , מפנה הרמ " א גם לפסקיהס של חכמי אשכנז וצרפת . וכשיצא לאור ה " שולחן ערוך " של ר ' יוסף קארו עיטר אותו בהגהות , על ידי הכנסתם ושיבוצם של פסקיהם של חכמי אשכנז בתוכו . בהגהות אלה כאילו פרש "מפה " על ה " שולחן הערוך " ועל ידי כך עשה אותו לספר ההלכה של כלל האומה . הרמ " א אף כתב תשובות רבות בהלכה , פירוש שלא נדפס על מסכתות בתלמוד , ספר פילוסופי על עבודת המקדש " ) תורת העולה , (" "מחיר יין " על מגילת אסתר ועוד . הוא נשאר חי בתודעה העממית כצדיק , אוהב ישראל ועניו , ורבים היו נוהגים לפקוד את קברו . לפי האגדה העממית אך ללא כל אמת היסטורית , חי ל"ג שנים , חיבר ל"ג ספרים , מת בל"ג בעומר , בשנ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור