אינקויזיציה

בית דין של הכנסיה הקאתולית לחקירתם של הכופרים בה ( אינקוויזיציה = חקירה . ( האינקוויזיציה התקיימה בספרד , בפורטוגל _ובמושבותיהן , ובכמה ממדינות איטליה , מן המאה הי " ג ועד ראשית המאה חי"ט . היא נודעה לשימצה באכזריותה . בתחילה לא טיפלה דווקא ביהודים . אך משנת 1478 נקבע כי תפקידה העיקרי הוא לעקוב אחרי היהודים "האנוסים ולמנוע אותם מלקיים בסתר את מצוות היהדות . מאז סוף המאה הט " ו ועד המאה הי " ח היו מעלים על המוקד אנוסים שנתפשו בשמירת הדת היהודית . חיזיון אכזרי זה נקרא בשם _"אוטו ךה גה , " כלומר "מעשה האמונה , " משום שבאמצעותו נתכוונו לחזק את האמונה הקאתולית בקרב ההמון . בפורטוגל בוטלה האינקוויזיציה בשנת 1821 ובספרד בשנת . 1834 במשך שנות קיומה הוציאה האינקוויזיציה להורג כ 30 , 000 איש בקירוב , והחרימה רכוש יהודי רב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור