אין סוף

תואר לקדוש ברוך הוא המצוי בספרות של בעלי "הקבלה . משמעו שהקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל ובלתי מצומצם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור