איכה

השלישית מחמש המגילות שבמקרא , קרויה על שם הפסוק הפותח "איכה ישבה בדד . " תוכנה הן קינות על חורבן בית ראשון . במגילה חמישה פרקים המיוסדים על סדר הא " ב . מייחסים את חיבורה לירמיהו הנביא . את המגילה קוראים בבתי הכנסת בליל "תשעה באב , ויש שקוראים אותה גם למחרת בשחרית . לחנים מיוחדים נוגים נתייחדו לה . בעדות אשכנז יש שקוראים אותה מעל גבי קלף ובלילה מברכים על קריאתה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור