איטליה

יהודים ישבו באיטליה ברציפות מתקופת המכבים עד ימינו . קהילת רומא היא העתיקה בקהילות ישראל באירופה . בימי אוגוסטוס 63 ) לפני סה"נ14- לסה " נ ) מנתה הקהילה ברומא רבבות יהודים , ובתי הכנסת שלה היו פזורים בכל רחבי העיר . יהודים התגוררי גם בצפון איטליה , בדרומה ( נאיים סיציליה וסרדיניה . עם הופעת הנצרות גאתה המתיחות בין יהודים לבין הנוצרים הרבים והולכים , ובשנים 50-49 גירש קלאודיוס את בני שתי הדתות מרומא , אך הגירוש נמשך תקופה קצרה בלבד . מאבק היהודים ברומאים , ביהודה , הסתיים בשנת 70 בחורבן , בטבח ובגירוש המוני של יהודים , שרובם הובאו לאיטליה . כשקיבלה האימפריה הרומית את הנצרות כדתה , הורע מצב היהודים . קובצי החוקים של תאודוסיוס ( 438 ) ושל יוסטיניאנוס ( 534-529 ) קבעו את מעמדם כאזרחים נחותים ; הם סולקו ממישרות ציבוריות , ונאסר עליהם לעסוק במקצועות מסויימים . קיסריה הנוצרים של רומא אימצו את השקפת הכנסייה שאין להשמיד את היהודים , אך יש להשפילם מבחינה אזרחית ומבחינה חברתית כדי שיקבלו על' הם את הנצרות . לבד מהפונות קצרות היו ימי הביניים ימי מצוקה ליהודי איטליה . הכמורה הטיפה להפרדה מוחלטת בין ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור