איוב

אחד מספרי הכתובים במקרא . זמן חיבורו שנוי במחלוקת . לפי ההשערה המקובלת נתחבר במאות הראשונות של ימי בית שני ( מאות 4-5 לפני סה"נ . ( הציר שעליו סובב הספר הוא עניין השכר והעונש , ובעיקר בעיית "צדיק ורע לו , רשע וטוב לו . " איוב היה איש תם וישר וירא אלוהים , אב לבנים ולבנות ועשיר מופלג . • השטן קיטרג עליו לפני האלוהים וטען כי אילו התנסה בייסורים כי אז חדל היה מצדיקותו . בהסכמת אלוהים באים על איוב ייסורים קשים . הרעים הבאים לבקרו טוענים כלפיו כי ייסוריו באו בשל חטא שחטא . איוב מתכעס על דבריהם ומעיד על עצמו שאין בו חטא הראוי לעונש נורא שכזה . לוויכוח שבין איוב לרעיו שלושה מחזורים הפותחים בדברי הרעים ומסתיימים בתשובות איוב עליהם . עם שגוברת עליו מרירותו קורא איוב את אלוהים למשפט . אלוהים מזכיר בתשובתו את פלאי הטבע אותם אין ביכולתו של בן אנוש להבין , ובכך הוא כמו מבהיר כי גם את שאלת הצדק אין בכוחו של אדם להבין . ומאחר שכך , אין ביסוריו של הצדיק משוס ראייה לחוסר תקפותה של האמונה בשכר ועונש . האל מופיע בספר כבורא עולם ומנהיגו אשר יכולתו וחכמתו אין להן שיעור . אין בו כל רמז ליחסו המיוחד לעם יש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור