אחרית הימים (אסכטולוגיה)

החזון על עולם מתוקן העתיד לבוא בקץ הימים על ישראל בפרט ועל האנושות בכללה , שלום בין אדם לחברו , בין עם לעם ובין האדם לחי ביקום כולו . הנביאים ניבאים על "יום ה " י , שיובאו בו למשפט בעמק יהושפט כל הגויים שהציקו לישראל . אחרי מפלתם יתקבצו פזורי ישראל לארצם ותבוא הגאולה השלימה של עם ישראל . אז תתקיים נבואתם על השלום בעולם , על בית ה י שיינשא בראש ההרים והכל ינהרו אליו . החל מתקופת בית שני מוזכרים בזיקה לאחרית הימים גם תחיית המתים ( דניאל יב , ב ) וימות המשיח . מאז משמשים כל אלה בעירבוביה , אצל מי שאינו בקי , אם כי הם רק שלבים בשרשרת האירועים של אחרית הימים . בעקבות הגלות הקשה והארוכה ניתוספו לחזון אחרית הימים עוד יסודות ורבו מחשבי קיצין . אף הקבלה הוסיפה נופך של מסתורין לעניין . האסכטולוגיה הנוצרית והאסלאמית הושפעו מיסודות אחרית הימים של ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור