היאור אחרית הימים: בית המקדש מעוטר בציורי אריות. פראג. 604ו