אחות קטנה

פיזמון בן שמונה בתים שהאקרוסטיכון שלו הוא אברהם חזן , מחברו שחתם את שמו בראשי הבתים . זמנו בלתי ידוע , וכן אין יודעים היכן חי . שבעה בתים מסתיימים בתיבות "תכלה שנה וקללותיה " ואילו הבית האחרון חותם ב"תחל שנה וברכותיה . " פיוט זה נוהגים לומר בקהילות ספרד ובקצת מקהילות תימן ואשכנז , בערב ראש השנה לפני תפילת מעריב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור