אחוד הקבוצות והקבוצים

אירגון ארצי של "חבר הקבוצות " ו " איחוד הקיבוצים . " הוקם בשנת 1951 עם התמזגותם של השניים לשם פעילות משותפת בנושאי משק , חברה , תרבות ועזרה הדדית . החברות באיחוד איננה מחייבת קולקטיביות רעיונית . ב 1979 התמזג עם "הקיבוץ המאוחד " יל"תנועה הקיבוצית המאוחדת " ( תק " מ . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור