אחדות השם , יחוד ה'

מצוות עשה מן התורה לידע כי ה ' הוא אחד בלבד ואין זולתו : "שמע ישראל ה י אלוהינו ה י אחד " ( דברים ו , ד . ( הרמב"ם מונה אותה כשני בשלושה עשר העיקרים שלו . ושעה שקוראים "שמע " מדגישים את התיבה "אחד " שבסוף הפסוק . אומרים "שמע ישראל" אצל מיטת הגוסס ומכוונים שתהיה האמירה בשעת יציאת הנשמה ממש . באמירת "שמע ישראל" נהרגו יהודים על קידוש ה י .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור