אחדות העבודה

מפלגת פועלים ציונית בארץ ישראל . נוסדה בפתח תקוה בשנת . 1919 ביקשה לאחד את כל הפועלים העבריים בארץ ישראל במסגרת מפלגה מדינית אחת . הצטרפה לברית העולמית של "" פועלי ציון . " בשנת 1923 הצטרפה לאינטרנציונאל השני . לאחר הפילוג בברית העולמית בשנת 1920 היתה פעילה ב " פועלי ציון ימין . " בשנת 1930 התאחדה עם "הפועל הצעיר " ושתיהן הקימו את מפלגת פועלי ארץ ישראל — מפא " י . משנת 1914 ועד 1929 הוציאה לאור ביטאון — "הקונטרס . " המפלגה דגלה באחדות העובדים לשם עיצוב גורלם המשותף . את הציונות יש להגשים על פי עקרונות הסוציאליזם ובעזרת מכשירים קיבוציים שיתופיים . פעלה רבות בתחומי הביטחון , ההגנה וקליטת עלייה . עסקה בעבודות ציבוריות קבלניות גדולות ובהתיישבות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור