אחאב

מלך _ישי אל ב 852-874 לפני סה"נ בקירוב , בן עמרי מלך ישראל . חתר ליחסי שלום עם שכני ישראל . נשא לאשה את איזבל בת אתבעל מלך צידון , והשיא את בתו עתליה ליהורם בן יהושפט מלך יהודה , שכנתו בדרום . אולם בשעה שכוחות ארם פשטו על ישראל נאלץ להילחם בהם נחל נצחון בשתי מערכות . בעקבות נצחונו החזירה ארם לישראל את כל הערים שכבשה ממנה ואף העמידה לרשות ישראל שווקים בדמשק . הישג זה איפשר לאחאב להעשיר את ישראל ברכב מלחמה ובסוסים ואלה הציבו אותו במקום הראשון במספר כלי המלחמה בקרב קרקר 1853 ) נגד אשור . בקרב זה השתתף אחאב בברית מלכי סוריה . צידון לא השתתפה במלחמה ובריתה עם ישראל נשאה יותר אופי כלכלי מסחרי . על הרווחה הכלכלית בישראל בתקופת אחאב מעידים בין השאר שרידי הבניינים המפוארים שנתגלו בשומרון והמצטיינים _בסיגנון חדש באותה התקופה . בימי אחאב נמשך גס שילטון ישראל על מואב והוא אף נזכר במצבת מישע מלך מואב שנמצאה בדיבון . הגם ששמות בניו מעידים על זיקתו למורשת אבותיו , הפר אחאב את תורת ישראל . הנביאים — ובפרט אליהו הנביא — ניבאו לו רעות , שלא רק שלא מיחה ביד איזבל אשתו להכניס לישראל את פולחן הבעל והאשרה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור