אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)

: 806-1724 מגדולי חכמי ישראל בתקופתו , שד " ר נודע . נתפרסם כפוסק וכמקובל , כביבליוגראף וכסופר פורה . נולד בירושלים . ביקר בקהילות ישראל במצרים , באיטליה , במערב אירופה והגיע עד אנגליה . בסוף ימיו השתקע בליוורנו שבאיטליה . עסק באיסוף תרומות לתלמידי החכמים שבארץ הקודש ככלל , ולישיבה שבחברון בפרט . עם זאת חקר את תולדות היהודים בכל מקום ומקום ובדק את כתביהם . כך חיבר את הספר הביבליוגראפי היותר מקיף עד זמנו : "שם הגדולים . " הספר מחולק לשני חלקים . "מערכת גדולים , " ובו רשימה של אלף ושלוש מאות חכמים ו " מערכת ספרים , " הכוללת רשימה של אלפיים ומאתיים ספרים בקירוב . כן רשם יומן מסעות בשם "מעגל טוב , " המשמש מקור היסטורי חשוב . חיבר יותר משמונים ספרים כתחומי ההלכה , הפרשנות , הקבלה , המוסר והדרוש . ההמונים הוסיפו להעריצו גם לאחר מותו , והיו פוקדים את קברו שבליווו נו . בשנת 1960 הועלו עצמותיו לירושלים , ונטמנו ב " יד החיד " א " בהר המנוחות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור