אזהרות

פיוטים המיוסדים על תרי " ג מצוות ( י אזהרת י בגימטריא תרי " ג . ( אזהרות חיברו גדולי המשוררים , כגון רנ סעדיה גאון , רבי שלמה אבן גבירול , ר י יצחק בן ראובן אלברגלוני וגם משוררים פחותים מהם . יש שנוהגים לומר אזהרות בחג השבועות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור