אות הקלון

ציון מיוחד על גבי הלבוש , בגד או כובע מיוחדים שנגזר על היהודים ללובשם כדי להבדילם ולהשפילם . ראשונים הנהיגוהו המוסלמים בשנת 850 על כל הכופרים באסלאם . לימים התפתח סימון נפרד לבני העדות השונות . בארצות הנוצריות הונהג אות הקלון רק בשנת . 1215 אותה שנה החליטה הוועידה הלטרנית הרביעית שעל היהודים ללבוש מלבוש מיוחד . אות הקלון היה טלאי צהוב , כובע מחודד או סרטים בגוונים מיוחדים על הבגד . הטלאי הצהוב נהג באיטליה ובגרמניה עד למאה הי " ט . בימי השלטון הנאצי חודש הטלאי הצהוב בתוספת הציון . / 00 £ ( יהודי ) במרכזו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור