אושויץ

* מחנה הריכוז וההשמדה הגדול ביותר שהקימו הנאצים בפולין . פעל משנת 1940 ועד לכיבושו בידי צבא ברית המועצות בשנת . 1945 הנאצים הקימו כמחנה חמישים כבשנים ותאי גז צקלון שהרעילו ושרפו בהם 10 , 000 איש בקירוב ביממה . למחנה אושוויץ , שכושר הקליטה שלו הגיע לכדי רבע מיליון נפש , הופנו מיליונים רבים של יהודים ולא יהודים מכל ארצות אירופה . משהגיעו נערכו "סלקציות " — מי לעבודה ומי להשמדה מיידית . הבריאים שובצו בשישים מחנות עבודה בקירוב , וסייעו בעל כורחם למאמץ המלחמתי הגרמני . אך רובם נכחדו במשטר האימים , ברעב ובמגיפות . באושוויץ ערכו רופאים נאצים ניסויים "רפואיים " אכזריים בכלואים ( כגון : סירוס , עיקור , הרעלה והדבקה במחלות ממאירות . _! בין האסירים היו גילויי התנגדות . התארגנו מחתרות לשמירה על מצוות הדת , לבדיחות ולהברחות . קבוצה אחת אף התמרדה וחיבלה בשתי משרפות , אך לא היה בכך כדי לעצור את השמדתם של שני מיליון יהודים וכמספר הזה לא יהודים . אחרי המלחמה הועמדו לדין עשרות פושעים נאצים מאושוויץ . רבים הוצאו להורג או נידונו למאסר . ממשלת פולין השאירה חלק מן המחנה במתכונתו המקורית , כעדות למעשי הזוועה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור