אורתודוקסיה

כינוי לזרם האדוק כיהדות , הדבק בדיקדוק בקיום מצוות הדת היהודית , כדרך שעוצבה במשך הדורות על ידי חכמי התורה והפוסקים . האורתודקסיה התארגנה כתגובה להתגברות המגמות לפריצת גדריס ביהדות , שבאו לידי ביטוי בתנועת ההשכלה וברפורמה , החל משלהי המאה הי " ח . הסיסמה המאפיינת את האורתודקסיה הקיצונית היא כי "חדש אסור מן התורה , " וכי יש להינזר מן התרבות החדישה . באמצע המאה הי " ט קמה בגרמניה התנועה הניאו אורתודוקסית בראשות הרב שמשון רפאל "הירש , שלא ראתה סתירה בין הדבקות בתורה לבין התרבות הכללית , וסיסמתה היתה : "תורה עם דרך ארץ . " מתקופת חיבת ציון והתייסדות התנועה הציונית נתפלגה כאילו האורתודקסיה בתוך עצמה , כשחלקה מחייב את הציונות וחלקה מתנגד לה ואף נאבק בה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור