אורים וחומים

בפרשת בגדי הכהונה נאמר : "ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים " ( שמות כח , ל . ( מהותם לא ברורה . רש " י מפרש שהוא "כתב שם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החושן" שלבש הכוהן הגדול , שידע על פיהן את התשובות על השאלות ששאל מה י . במקרא לא בא שום תיאור על צורתם של האורים וחתומים ועל דרך ההזדקקות להם . גם חכמים נחלקו בדבר . משעברה המנהיגות על ישראל ממשה ליהושע נאמר : "ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האורים " ( במדבר כז , כא . ( שאול שאל באורים לגבי מלחמתו האחרונה ולא נענה ( שמואל א כח , ו . ( הגמרא ( יומא עג ע " א ) מפרטת כיצד השתמשו באורים ותומים , וקובעת ( סוטה מח ע " א ) כי פעולתם פסקה משחרב בית ראשון ( ולדעת הרמב " ם קשור הדבר ברמתו של כהן גדול אם ראוי הוא לרוח הקודש . 1  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור