אוריאל

אחד מן 'המלאכים שמזכירים אותם בקריאת שמע על המטה : "בשם ה י אלהי ישראל : מימיני "מיכאל , משמאלי גבריאל , מלפני אוריאל , מאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל . " בזה הסדר מופיעים מלאכים אלה בפרקי דרבי אליעזר ( פרק ד ) כמי שמקלסים לקדוש ברוך חוא . ולמה נקרא שמו אוריאל ! בשביל תורה , נביאים וכתובים , שהקדוש ברוך הוא מכפר עליו ומאיר להם לישראל ( במדבר רבה ב , ט . ( אוריאל הוא אחד מחמשת המלאכים הנכבדים ביותר לפני כסא הכבוד שנוטריקון שלהם ארגמ"ן : אוריאל , רפאל , גבריאל , מיכאל , ניריאל ( תיקוני הזוהר . ( לפי * ה"זוהר" המלאך אוריאל הוא רב החכמה ובעל דיוקן של אריה . הוא מניע את גלגל המזלות , ואת הכוכבים המאירים  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור